Una finestra només és perfecta

quan el muntatge és perfecte.

Profesionals del muntatge certificat

La qualitat del muntatge determina la funcionalitat de la finestra al llarg del temps. Un muntatge professional garanteix un segellament òptim, excel·lents valors d’aïllament tèrmic i una còmoda maniobrabilitat durant molts anys.

L’Institut ift Rosenheim, un prestigiós organisme internacional i independent, controla i certifica la qualitat de les nostres finestres i de l’execució del muntatge. Hi ha un centenar de distribuïdors Finstral que tenen el certificat a tota Europa i una quinzena a Espanya, nosaltres en som un dels certificats. Participem en cursos periòdics de formació, utilitzem dissenys de connexions a obres comprovats i ens sotmetem anualment a auditories externes de control.

Cap altra empresa del sector aplica criteris de certificació tan estrictes per a si mateix i per als seus instal·ladors. D’aquesta manera, els nostres clients tenen la garantia de rebre productes perfectes que sempre són instal·lats de manera professional.

Sempre un muntatge perfecte.

El certificat de muntatge garanteix que la instal·lació de finestres i portes es realitza d’acord amb les normatives i exigències europees i amb la màxima qualitat i professionalitat. Finstral ha dissenyat 700 dissenys de connexions a obra revisades específicament per al tipus de finestra, dimensions i paret doni es instal·larà. Cap altre fabricant de finestres disposa d’una col·lecció tan completa de connexions a obra a tota Europa.

Sempre instal·ladors qualificats.

Els nostres instal·ladors participen en cursos periòdics de formació. La certificació corrobora la qualitat del treball realitzat pel responsable del muntatge i els muntadors. Els responsables de muntatge comproven els detalls del disseny d’aplicació adaptats a la situació concreta de l’obra, i tenen la capacitat de desenvolupar solucions alternatives, tant des del punt de vista estètic com físic.

Sempre auditories externes de control.

La certificació inclou auditories anuals de control per part de l’Institut independent ift Rosenheim. Es revisa el muntatge a obra i la documentació anual i s’emet un informe tècnic, per comprovar que les finestres i portes s’instal·len d’acord amb les directives oficials del manual de muntatge i dissenys d’obra. El control extern també inclou un control periòdic de la documentació de l’obra i de les solucions adoptades en base els dissenys assajats tot respectant les característiques específiques de l’edifici.

Premarc FIN-Fix

La millor solució per a obra nova.

Des de fa uns 30 anys, els muntatge de finestres pràcticament no ha canviat. En els casos d’obra nova i reestructuracions, generalment, s’instal·len les finestres directament al mur durant l’obra, una vegada finalitzada l’estructura, però abans de posar l’arrebossat. El muntatge amb premarc suposa tota una innovació en el muntatge tradicional, en lloc de muntar tota la finestra, primer es col·loca un premarc. La finestra en sí s’instal·la més endavant adherida al premarc, una vegada finalitzats els treballs d’aïllament i arrebossat que podrien danyar-la i embrutar-la.

El premarc de muntatge Finstral és un perfil aïllant tèrmic de PVC reciclat que es col·loca en el mur durant la fase d’obra. La pròpia finestra s’instal·la al premarc quan s’han acabat els treballs, d’aquesta manera les finestres es conserven intactes i s’eviten danys durant la fase d’obra. Un altre avantatge és que aquest sistema no retarda els terminis d’obra. El premarc FIN-Fix s’entrega i es munta en un curt termini.