El Departament de Drets Socials ha publicat la convocatòria de subvencions destinades a la rehabilitació d’edificis i habitatges i a la redacció del llibre de l’edifici. Es tracta de tres línies d’actuació incloses en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Aquests ajusts finançats amb els fons Next Generation EU es pretén promoure les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges unifamiliars o pertanyents a edificis plurifamiliars.

Requisits

Són subvencionables aquelles actuacions realitzades en aquests habitatges, sempre que, almenys, compleixin una de les següents condicions:

  • Reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració d’almenys un 7%.
  • Reducció del consum d’energia primària no renovable d’almenys un 30%.
  • En el cas que modifiqui o substitueixi elements constructius de l’envolupant tèrmica que compleixin amb els valors límits de transmitància tèrmica i de permeabilitat a l’aire de les taules 3.1.1.a i 3.1.3.a del CTE DB HE-1.

En tots els casos les reduccions de demanda o consum es tindran en compte per comparativa del Certificat d’Eficiència Energètica existent abans de l’actuació i el mateix certificat posterior a l’actuació. Els habitatges pels quals se sol·liciti l’ajut d’aquest programa han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris, usufructuaris o arrendataris en el moment de presentar la sol·licitud.

Quantia dels ajuts

D’altra banda, el cost mínim de l’actuació ha de ser de 1.000 €. L’import de la subvenció és d’un 40% del cost de les obres amb un màxim de 3.000 €. A més, amb les actuacions de millora energètica es pot obtenir una deducció de l’IRPF d’un 20% de la inversió fins a un màxim de 1.000 €. Per a més informació de les condicions i al procés de sol·licitud de l’ajut podeu consultar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Així doncs, si compleixes amb els requisits i vols renovar les teves finestres i portes contacta amb nosaltres, i demana’ns pressupost sense compromís. T’acompanyem i t’assessorem en el procés de la sol·licitud.